ACTA DE LA JUNTA I ASSEMBLEA DE SOCIS - TEMPORADA 2023-2024 

El dia 22 de maig de 2024 a les 18:30h es va reunir en Junta a la seu del CLUB WAGNER Barcelona els integrants de la mateixa:                                                                                 

Manel Bertran com a President

Jaume Graell com a Vicepresident

Joan Balsells com a tresorer

Raimon Garcia i Axel Ruis com a Vocals convidats

Excusen la seva presència la Vocal Aina Vega i la Secretària Alba Espargaró

En primer lloc es procedeix a la renovació de la Junta Directiva, repetint en el càrrec Manel Bertran com a President, Jaume Graell com a Vicepresident, Joan Balsells com a Tresorer, Raimon Garcia i Axel Ruis com a Vocals convidats i Alba Espargaró com a Secretària.

Aina Vega cessa com a Vocal i s’incorpora en el seu lloc un nou soci: Ignacio Ferrer.

Llegida i aprovada l’acta anterior, es dóna pas als punts de l’ordre del dia.

Manel Bertran informa de les activitats i fets desenvolupats l’any 2023 I el que portem de 2024 i posteriorment s’amplia a l’Assemblea que se celebra a les 19h

1.- Comunicació als socis de la renovació de la Junta Directiva de l’Associació.

2.- Enviament a la Richard Wagner Verband Internacional del dossier annual de les activitats realitzades al CW Durant tot l’any 2023. Axel Ruis continúa sent el nexe a nivell de comunicació amb la Verband I amb la resta d’associacions wagnerianes.

3.- Venda de la totalitat de les entrades sol.licitades al Festival de Bayreuth 2024.

4.- Adquisició d’una desena de llibres i DVD’s per seguir alimentant la nostra biblioteca.

5.- Presentació de les noves temporades del Palau de la Música Catalana I del Gran Teatre del Liceu.

6.- Assistència els dies 4 i 5 de març del 2023 el 'Cercle Richard Wagner de Toulouse Occitanie’ aprofita la nova producció de 'TRISTAN UND ISOLDE’ i el recital de Nina Stemme en el Théâtre du Capitole per a celebrar el seu 30è aniversari.

7.- El dia 25 d’abril de 2023, en ocasió de l’estrena de “Parsifal” al Liceu, es genera un Espai Parsifal al Club Wagner per part dels artistes Opus Nigrum I Jordi Gispert.

8.- El dia 27 de maig de 2023, coincidint amb les representacions de ‘Parsifal’ al Liceu, rebem a diferents associacions wagnerianes I, com es va avançar, el tenor Nikolai Schukoff ens va obsequiar amb un ‘Mini concert Parsifal’ al MEAM (Museu Europeu d’Art Modern).

9.- Assistència del 2 al 6 de novembre de 2023 al Congrés internacional wagnerià a Brussel·les.

10.- El dia 5 de desembre de 2023 vam organitzar al Club Wagner una trobada amb Siegfried Jerusalem, gran tenor operístic alemany molt identificat amb els papers de Richard Wagner. Va signar al Llibre d’Honor del Club.

11.- Assistència el dia 30 de maig de 2024 a l’Assemblea de Delegats de la Verband International Richard Wagner a Berlín.

12.- Els seguidors dels nostres canals de comunicació Instagram i X (antic Twitter) continúen creixent ja que els alimentem amb assiduïtat.

13.- El President, Manel Bertran, pren la iniciativa de patrocinar dues beques a joves músics de Catalunya que presentarem anualment al Festival de Bayreuth. El finançament d’aquestes beques ha estat possible:
          A.- Incrementant la quota anual de 35€ a 40€
          B.- Comptant amb la generositat de 30 mecenes que aportin 50€ suplementaris

Per a presentar nominacions són principalment elegibles les Associacions Richard Wagner de tot el món que són membres de la Richard Wagner Verband International, com és el nostre cas. Manel Bertran entra en contacte amb la Fundació de beques Richard Wagner que accepta i atorga les 2 beques a una soprano i un violoncelista formats a Catalunya, que assistiran al pròxim Festival de Bayreuth de 2024: Maria Patak i Ibai Pijoan, respectivament. 

Projectes i realitats per la temporada 2024-2025

- Manel Bertran dóna les gràcies als aproximadament 40 socis I sòcies presents, ressaltant que cada any se celebra la Junta i l’Assemblea coincidint amb el dia i mes que es va inaugurar el Club Wagner Barcelona, que a la vegada és coincident amb l’aniversari de Richard Wagner. Enguany serà el 6è any d’existència del Club.

- Explica que totes les activitats desenvolupades són a l’apartat ‘Activitats’ de la pàgina web www.clubwagner.cat que aquesta temporada ha estat redissenyada per a millor lectura i contingut.

- Posada en marxa del Cercle de Lectura sobre temes wagnerians i els seus epígons.

- Manteniment del format de Visions i Conferència (sense cost) els dilluns, dimarts i dissabtes.

- Posada en marxa del servei de Biblioteca. Tenim ja uns 200 llibres que hem posat a l'abast de tots els socis. Es crea un protocol per tal que els nostres socis i sòcies puguin gaudir dels llibres del Club, establint un sistema de control d'entrada i sortida dels mateixos.

- Actualment som al voltant de 200 socis que representen uns ingressos aproximats de 7.000€/any. Tot i així continúa fent-se difícil equilibrar amb les despeses ordinàries.